Henkilöstö

Jyrki Jalassuo

Liiketoimintajohtaja, laskutus
040 5642 859
jyrki.jalassuo@pilkeperhepalvelut.fi

Työhistoria:

Oma työhistoriani lasten-, nuorten ja perheiden parissa alkaa vuodesta 1994 kun 20-vuotiaana nuorena psykiatrisen sairaanhoidon opiskelijana astelin kesätöihin suljetulle nuorisopsykiatrian osastolle. Ensimmäiset vajaat kymmenen vuotta työhistoriastani vietin nuorisopsykiatrisen sairaanhoidon parissa HUS:n Kellokosken ja Lastenlinnan nuorisopsykiatrisilla kriisi- ja kuntoutusosastoilla sekä Vesilahden kunnan avohuollon psykiatrisena sairaanhoitajana. Vuonna 2003 perustimme Riihimäelle yksityisen lastensuojelulaitoksen nuorisokoti Hopon. Nuorisokodin nuoret tulivat varsinkin toiminnan ensimmäisinä vuosina pitkälti alueen nuorisopsykiatrisilta osastoilta. 2008 vuoteen asti työskentelin nuorisokotimme ohjaajana ja 2008 vuodesta aina nuoriskodin toiminnan lopettamiseen vuoteen 2015 asti yksikön toiminnanjohtajana. 2010 vuodesta eteenpäin vastasin myös yrityksen hallinnosta ja kuntayhteistyöstä.

Vuonna 2013 perustimme Sivukadun avopalvelu Oy:n vastaamaan kasvaneeseen lastensuojelun perhetyön ja jälkihuollon kysyntään. Avohuolto tuntuukin tarjoavan loputtomalta tuntuvat mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yrityksemme toimitusjohtajana olen saanut nauttia innovoimisesta ja kehittämisestä yhdessä nykyisen työyhteisön kanssa sekä päässyt myös johtamaan parhaiden ideoiden käytäntöön viemistä.

Vuosien 2009 – 2011 välillä suoritin muutos- ja organisaatiovalmentajan ammattitutkinnon. Olin jo pitkään kokenut vahvaa vetoa lähteä kehittämään työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaa haastavissa muutosvaiheissa ja jatkuvan muutoksen keskellä. Sosiaalialan muutos oli ollut nähtävissä ja ennakoitavissa myös oman yrityksemme toimintaympäristössä ja halusin työkaluja kehittämistyöhön ja muutosjohtamisen tueksi.  Muutos- ja johtamistyönkoulutuksien myötä olen päässyt viemään osaamistani muutosvalmennusten muodossa varsin erilaisiin organisaatioihin ja minulle vieraisiin toimintaympäristöihin terveydenhuollon ja sosiaalialan ohella. On ollut hienoa nähdä ja kokea ihmisten halu päästä eteenpäin haasteista ja kriiseistä huolimatta.2014-2016 suoritin voimavara- ja ratkaisukeskeisen työnohjaajan opinnot, joiden myötä olen päässyt yhä vahvemmin kiinni työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistyöhön. Työnohjaajan opinnot ja työnohjaajana toimiminen ovat vahvistaneet entisestään käsitystäni jatkuvan ja pitkäjänteisen kehittämistyön tärkeydestä organisaatioiden ja työyhteisöjen parissa.


Luottamustoimia:


Koulutus:

 • Työnohjaaja
 • Työyhteisösovittelija
 • Muutos ja organisaatiovalmentajan ammattitutkinto
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Johtamisen eat
 • Johtamisen täydennyskoulutukset
 • Yrittäjän täydennyskoulutukset
 • Perhetyön täydennyskoulutukset
 • Nuorisopsykatrian täydennyskoulutukset
 • Luonto- elämys- ja seikkailuohjaaja
 • Lääkehoidon täydennyskoulutus
 • VET – väkivallan ennaltaehkäisy

Muutamia työnohjaus ja muutosvalmennus referenssejä:

 • Riihimäen kaupunki – varhaiskasvatus
 • Kepakoti Oy – johto ja henkilöstö
 • Hattulan kunta – sosiaalitoimi
 • Siuntion kunta – kuntaliitoksen muutosvalmennus
 • Hämeenlinnan erityisasuntosäätiö – mielenterveyskuntoutus
 • Janakkalan kunta – varhaiskasvatus
 • Hyria – terveydenhuollon opettajat
 • Rinnekotisäätiö -lastensuojelu
 • Hämeenlinnan kaupunki – erityisopetus, psykiatria
 • Spr – alaikäisten vastaanottoyksiköt
 • Nurmijärven kaupunki – lastensuojelu, vammaispalvelut
 • Nuorisopsykiatrian osastot ja poliklinikka – Päijät – Häme
 • Keusote lastensuojelu, vammaispalvelut

Pilke perhepalveluiden asiakasohjaus ja palvelusopimukset

Perhetyön palvelut myönnetään perheille aina oman kotikunnan sosiaalihuollon kautta. Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin sosiaalipalveluiden asiakasohjaukseen, uusien palvelusopimuksiin, tarjouspyyntöihin ja palvelukokonaisuuksien liittyen.