Henkilöstö

Margita Barkas-Heikkilä

Perhetyöntekijä
050 3624 384
Uusimaa, Kanta-Häme,
Ruotsin kieliset perheet, Maahanmuuttaja perheet ja nuoret

Työhistoria:

Oma työhistoriani lasten-, nuorten ja perheiden parissa alkaa vuodesta 1994 kun 20-vuotiaana Toimialalta tykokemusta yli 30v. Lastenpsykiatrian  osastolla työkokemusta lapsista ja heidän perheistä, erityisesti käytöshäiriöiset ja moniongelmaiset lapset ja perheet.  Työskentely kriisi ja tutkimusosastolla moniammatillisessa hoitotiimissä. Päiväkotityöskentelyä terveiden lasten ja perheiden kanssa. Nuorisokodissa työskentelyä erityisesti psyykkisesti oireilevien nuorten kanssa. Lastensuojeluperhetyössä vuodesta 2013.

Vahvuudet/ työnkuva:

Työskentely ongelmallisissa monilapsiperheissä. Nuorten tyttöjen kanssa toimiminen  ja aikuiseksi kasvun tukeminen ja oman elämän ja arjen hallintaa.  Kaksikielisyys . Koulunkäynnin tukeminen. Vahvuudet myös erilaisissa viranomaisasioinneissa asiakkaiden tukena.

Koulutus:

  • Lastenhoitaja
  • Psykiatrisen hoidon erityisammattitutkinto
  • Perhetyön erikoistumiskoulutus
  • Päihdetyön erikoistumiskouluts
  • Kaksikielinen (suomi, ruotsi)

Pilke perhepalveluiden asiakasohjaus ja palvelusopimukset

Perhetyön palvelut myönnetään perheille aina oman kotikunnan sosiaalihuollon kautta. Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin sosiaalipalveluiden asiakasohjaukseen, uusien palvelusopimuksiin, tarjouspyyntöihin ja palvelukokonaisuuksien liittyen.