Henkilöstö

Timo Kortelainen

Palvelualue-esimies, Kanta-Häme ja Uusimaa 
040 5372 818
timo.kortelainen@pilkeperhepalvelut.fi

Työnkuva, vahvuudet:

Pitkäjänteinen kuntouttava työote psyykisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Vahvuutena erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutus, sosiaaliset pelot, masennus- ja ahdistusoireiset nuoret sekä vahvaa psykiatrista erityisosaamista vaativien nuorten kuntoutus. Toiminnallinen, osallistava työote.


Koulutus:

  • Psykiatrinen sairaanhoitaja
  • Sisätautikirurginen sh
  • Elämys- ja seikkailuohjaaja
  • Lääkehoidon lisäkoulutus
  • Väkivallan ennaltaehkäisy ja torjunta koulutus
  • EA-kouluttaja (SPR)

Työkokemus

  • Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian työkokemusta yli 20v.
  • Toiminnallinen yksilöllinen kuntoutus, psyykkisesti oireilevat nuoret ja nuoret aikuiset.
  • Perhetyön kokemus yli 8 vuotta

Pilke perhepalveluiden asiakasohjaus ja palvelusopimukset

Perhetyön palvelut myönnetään perheille aina oman kotikunnan sosiaalihuollon kautta. Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin sosiaalipalveluiden asiakasohjaukseen, uusien palvelusopimuksiin, tarjouspyyntöihin ja palvelukokonaisuuksien liittyen.