Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Perhetyö ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Tukea apua tarvitsevalle perheelle voidaan antaa yhtälailla kunnan tilaamana sosiaalihuoltolain mukaisella päätöksellä, palveluseteleillä tai asiakkaan omakustanteisena palveluna. Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen tai sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä voidaan järjestää laaja-alaisesti ja matalalla kynnyksellä. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä.  Tarve voi olla lyhytaikainen kriisi tai muutos perheen elämässä tai pidempi elämänvaihe. Tarve voi lähteä myös yhden perheenjäsenen tarpeista; esimerkkeinä vanhemman uupuminen tai nuoren tarvitsema ammatillinen tuki muttosiän kriisissä.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyömme on käytännönläheistä ohjausta, aasiakkaan tukemista jakuulemista sekä avustamista perheiden kotona heidän arjessaan. Perhetyö voi pitää sisällään perheen kotona tehtävää työtä, keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Perhetyö on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyössä keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Ota yhteyttä Pilke perhepalveluihin

Ota yhteyttä suoraan palvelualue-esimiehiimme tai asiakaspalveluumme, puh. 044 755 2035. Olemme parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9–15.

Lähetä meille sähköpostia tai jätä yhteydenottopyyntö. Palaamme sinulle henkilökohtaisesti mahdollisimman pian.

Lähetä yhteydenottopyyntö:

Ota yhteyttä

Henkilökunta

Pilke perhepalveluiden asiakasohjaus ja palvelusopimukset

Perhetyön palvelut myönnetään perheille aina oman kotikunnan sosiaalihuollon kautta. Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin sosiaalipalveluiden asiakasohjaukseen, uusien palvelusopimuksiin, tarjouspyyntöihin ja palvelukokonaisuuksien liittyen.